Tích hợp Business Intelligence

SS4U đã xây dựng thành công kho dữ liệu (data warehouse) để tổng hợp, đồng bộ dữ liệu từ các phần mềm ERP, phần mềm HRM của công ty và kết nối với các công cụ quản trị thông minh BI (Business Intelligence) với nhiều hãng như SAP, Oracle, Micorosoft,…Với công cụ này sẽ giúp … Đọc tiếp Tích hợp Business Intelligence