Điện thoại - Fax

028-73 00 18 78 - 028-73 00 28 78

Email

info@ss4u.vn

Hotline

0908 207178

Đăng ký gửi yêu cầu

Gửi yêu cầu tư vấn, demo, nhận báo giá

STT
CHỨC NĂNG
SS4U.ERP STANDARD
SS4U.ERP PRO
1
Chuẩn kiểm nghiệm
2
Khai báo chỉ tiêu kiểm
3
Khai báo công thức hoá học
4
Kiểm quy trình mua hàng
5
Kiểm quy trình sản xuất
6
Kiểm nghiệm lại

TOP

090 820 7178