Điện thoại - Fax

028-73 00 18 78 - 028-73 00 28 78

Email

info@ss4u.vn

Hotline

0908 207178

Đăng ký gửi yêu cầu

Gửi yêu cầu tư vấn, demo, nhận báo giá

Cho phép khách hàng đặt hàng Online qua hệ thống ERP. Chức năng này sẽ giúp công ty phát triển nhanh doanh số. Chức năng này sử dụng cho khách hàng đặt hàng trực tiếp và salesman đặt hàng về công ty từ thông tin của khách hàng.

Cho phép khách hàng đặt hàng Online qua hệ thống ERP. Chức năng này sẽ giúp công ty phát triển nhanh doanh số. Chức năng này sử dụng cho khách hàng đặt hàng trực tiếp và salesman đặt hàng về công ty từ thông tin của khách hàng.

STT
CHỨC NĂNG
SS4U.ERP STANDARD
SS4U.ERP PRO
1
Quản lý toàn bộ và đồng nhất hệ thống mã vật tư, hàng hóa của ngành.
2
Hệ thống quản lý tồn kho theo lô, hạn sử dụng.
3
Tính giá tồn kho tức thời, đích danh theo lô.
4
Quản lý số lượng tồn kho, số lượng hàng giữ và số lượng sẵn sàng
5
Quản lý bộ mã nhóm (Categories) để phân tích thông tin tồn kho theo nhiều chiều khác nhau.
6
Quản lý toàn bộ hệ thống kho.
7
Tự xây dựng và phân quyền các nghiệp vụ giao dịch nhập xuất kho cho từng user.
8
Quản lý đơn vị tính và quy đổi.
9
Nghiệp vụ chuyển kho cùng nhóm
10
Nghiệp vụ chuyển kho khác nhóm
11
Quản lý khu vực kho, sơ đồ kho
12
Sắp xếp vị trí kho
13
Quản lý tồn kho an toàn.
14
Thống kê hàng chậm luân chuyển.
15
Hạch toán tự động các nghiệp vụ nhập xuất kho
16
Hỗ trợ kiểm kê kho, in biên bản kiểm kê
17
Chỉnh sửa, mới làm theo yêu cầu của doanh nghiệp

TOP

090 820 7178