Điện thoại - Fax

028-73 00 18 78 - 028-73 00 28 78

Email

info@ss4u.vn

Hotline

0908 207178

Đăng ký gửi yêu cầu

Gửi yêu cầu tư vấn, demo, nhận báo giá

Cho phép khách hàng đặt hàng Online qua hệ thống ERP. Chức năng này sẽ giúp công ty phát triển nhanh doanh số. Chức năng này sử dụng cho khách hàng đặt hàng trực tiếp và salesman đặt hàng về công ty từ thông tin của khách hàng.

Cho phép khách hàng đặt hàng Online qua hệ thống ERP. Chức năng này sẽ giúp công ty phát triển nhanh doanh số. Chức năng này sử dụng cho khách hàng đặt hàng trực tiếp và salesman đặt hàng về công ty từ thông tin của khách hàng.

Cho phép khách hàng đặt hàng Online qua hệ thống ERP. Chức năng này sẽ giúp công ty phát triển nhanh doanh số. Chức năng này sử dụng cho khách hàng đặt hàng trực tiếp và salesman đặt hàng về công ty từ thông tin của khách hàng.

Cho phép khách hàng đặt hàng Online qua hệ thống ERP. Chức năng này sẽ giúp công ty phát triển nhanh doanh số. Chức năng này sử dụng cho khách hàng đặt hàng trực tiếp và salesman đặt hàng về công ty từ thông tin của khách hàng.

STT
CHỨC NĂNG
SS4U.ERP STANDARD
SS4U.ERP PRO
1
Kế toán tiền mặt.
2
Kế toán ngân hàng, tiền vay.
3
Kế toán công nợ phải thu.
4
Kế toán công nợ phải trả.
5
Kế toán TSCĐ.
6
Kế toán XDCB.
7
Kế hoạch ngân sách
8
Dự báo dòng tiền
9
Kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính, báo cáo thuế.
10
Dashboard điều hành &gửi báo cáo tự động
11
Báo cáo hợp nhất số liệu đa công ty dạng cộng ngang (cộng gộp)
12
Chỉnh sửa, làm mới theo yêu cầu của doanh nghiệp

TOP

090 820 7178