Điện thoại - Fax

028-73 00 18 78 - 028-73 00 28 78

Email

info@ss4u.vn

Hotline

0908 207178

Đăng ký gửi yêu cầu

Gửi yêu cầu tư vấn, demo, nhận báo giá

Cho phép khách hàng đặt hàng Online qua hệ thống ERP. Chức năng này sẽ giúp công ty phát triển nhanh doanh số. Chức năng này sử dụng cho khách hàng đặt hàng trực tiếp và salesman đặt hàng về công ty từ thông tin của khách hàng.

Cho phép khách hàng đặt hàng Online qua hệ thống ERP. Chức năng này sẽ giúp công ty phát triển nhanh doanh số. Chức năng này sử dụng cho khách hàng đặt hàng trực tiếp và salesman đặt hàng về công ty từ thông tin của khách hàng.

Cho phép khách hàng đặt hàng Online qua hệ thống ERP. Chức năng này sẽ giúp công ty phát triển nhanh doanh số. Chức năng này sử dụng cho khách hàng đặt hàng trực tiếp và salesman đặt hàng về công ty từ thông tin của khách hàng.

Cho phép khách hàng đặt hàng Online qua hệ thống ERP. Chức năng này sẽ giúp công ty phát triển nhanh doanh số. Chức năng này sử dụng cho khách hàng đặt hàng trực tiếp và salesman đặt hàng về công ty từ thông tin của khách hàng.

Cho phép khách hàng đặt hàng Online qua hệ thống ERP. Chức năng này sẽ giúp công ty phát triển nhanh doanh số. Chức năng này sử dụng cho khách hàng đặt hàng trực tiếp và salesman đặt hàng về công ty từ thông tin của khách hàng.

STT
CHỨC NĂNG
SS4U.ERP STANDARD
SS4U.ERP PRO
1
Quản lý và kiểm soát toàn bộ quá trình bán hàng của doanh nghiệp
2
Quản lý khu vực.
3
Quản lý kênh phân phối.
4
Quản lý nhân viên bán hàng, nhân viên tiếp thị.
5
Phân tích thông tin bán hàng theo nhiều chiều khác nhau dựa vào bộ mã nhóm phân tích.
6
Quản lý bảng giá bán hàng
7
Quản lý chương trình khuyến mãi
8
Quản lý hoa hồng bán hàng
9
Chào giá bán hàng
10
Bán hàng theo bộ
11
Quản lý hạn mức tín dụng, hạn mức nợ quá hạn.
12
Chiết tính giá thành
13
Lập và in báo giá cho khách hàng.
14
Đặt hàng Online
15
Quản lý hợp đồng, đơn hàng bán
16
Quản lý hóa đơn bán hàng
17
Quản lý hóa đơn hàng trả
18
Quản lý đề nghị giao hàng
19
Xuất kho bán hàng
20
In hóa đơn GTGT
21
Quản lý đội xe và vận chuyển
22
Chuyển thông tin qua kế toán phải thu
23
Chỉnh sửa, mới làm theo yêu cầu của doanh nghiệp

TOP

090 820 7178