Điện thoại - Fax

028-73 00 18 78 - 028-73 00 28 78

Email

info@ss4u.vn

Hotline

0908 207178

Đăng ký gửi yêu cầu

Gửi yêu cầu tư vấn, demo, nhận báo giá

Cho phép khách hàng đặt hàng Online qua hệ thống ERP. Chức năng này sẽ giúp công ty phát triển nhanh doanh số. Chức năng này sử dụng cho khách hàng đặt hàng trực tiếp và salesman đặt hàng về công ty từ thông tin của khách hàng.

Cho phép khách hàng đặt hàng Online qua hệ thống ERP. Chức năng này sẽ giúp công ty phát triển nhanh doanh số. Chức năng này sử dụng cho khách hàng đặt hàng trực tiếp và salesman đặt hàng về công ty từ thông tin của khách hàng.

Cho phép khách hàng đặt hàng Online qua hệ thống ERP. Chức năng này sẽ giúp công ty phát triển nhanh doanh số. Chức năng này sử dụng cho khách hàng đặt hàng trực tiếp và salesman đặt hàng về công ty từ thông tin của khách hàng.

Cho phép khách hàng đặt hàng Online qua hệ thống ERP. Chức năng này sẽ giúp công ty phát triển nhanh doanh số. Chức năng này sử dụng cho khách hàng đặt hàng trực tiếp và salesman đặt hàng về công ty từ thông tin của khách hàng.

STT
CHỨC NĂNG
SS4U.ERP STANDARD
SS4U.ERP PRO
1
Quản lý nhiều mô hình sản xuất: Sản xuất theo đơn hàng (MTO), sản xuất theo kế hoạch kinh doanh (MTS)
2
Quản lý máy móc thiết bị sản xuất
3
Quy trình sản xuất (Routing).
4
Định mức NVL sản xuất (BOM).
5
Định mức nguồn lực sản xuất (Resource).
6
Kế hoạch sản xuất (MPS).
7
Hoạch định nhu cầu NVL (MRP).
8
Quản lý quá trình sản xuất (WIP): Quản lý đầy đủ quy trình quản xuất từ khi ra lệnh sản xuất đến khi hoàn thành và nhập kho thành sản xuất.
9
Quản lý năng lực sản xuất (phần cơ bản)
10
Quản lý tiến độ sản xuất
11
Quản lý dỡ dang trong quá trình sản xuất
12
Tính giá thành tự động.
13
Quản lý sản xuất nhận gia công.
14
Truy vết nguồn gốc lô nguyên liệu
15
Quản lý hủy, ngưng, đóng lệnh sản xuất
16
Truy vấn kết quả sản xuất
17
Hạch toán tự động các nghiệp vụ sản xuất
18
Chỉnh sửa, mới làm theo yêu cầu của doanh nghiệp

TOP

090 820 7178