Điện thoại - Fax

028-73 00 18 78 - 028-73 00 28 78

Email

info@ss4u.vn

Hotline

0908 207178

Đăng ký gửi yêu cầu

Gửi yêu cầu tư vấn, demo, nhận báo giá

STT
CHỨC NĂNG
SS4U.ERP STANDARD
SS4U.ERP PRO
1
Quản lý và kiểm soát toàn bộ quá trình mua hàng theo đặc thù của doanh nghiệp
2
Xây dựng hệ thống cây duyệt và có thể duyệt yêu cầu mua hàng, đơn hàng, hợp đồng, vượt hạn mức nợ, duyệt thanh toán online trên mạng.
3
Tính kế hoạch mua hàng từ SO và MRP.
4
Quản lý yêu cầu mua hàng.
5
Lập, in và fax, email hỏi giá cho NCC.
6
Nhận báo giá và so sánh lựa chọn nhà cung cấp.
7
Theo dõi biến động giá nguyên liệu, vật tư, bao bì.
8
Quản lý lô nhà sản xuất, nước sản xuất, nhà cung cấp, hạn sử dụng
9
Lập hợp đồng, đơn hàng mua.
10
Nhận hàng, kiểm nhận.
11
Nhập kho.
12
Quản lý hàng mua trả lại
13
Quản lý thuế NK, chi phí mua hàng
14
Quản lý gửi gia công ngoài
15
Đánh giá nhà sản xuất, nhà cung cấp
16
Kết nối với các phân hệ: tài chính, kho, bán hàng, sản xuất.
17
Chỉnh sửa/làm mới theo yêu cầu doanh nghiệp

TOP

090 820 7178